Coöperatie

De Coöperatie Da Capo Dinkelland Muziekonderwijs U.A. verzorgt de organisatie van de muzieklessen in Dinkelland en brengt docenten en leerlingen samen. Het bestuur wordt gevormd door Kimmy Reef (voorzitter), Jordi Lensink (penningmeester/secretaris) en Theo Dalhoeven (algemeen lid). Het bestuur draagt zorg voor de organisatorische en financiële kant van de muzieklessen. Hieronder vallen onder andere:

– Het aanvragen van subsidie per leerling bij de gemeente Dinkelland
– Het onderhouden van contacten met de muziekverenigingen in de Federatie van Muziekverenigingen Dinkelland
– Het coördineren van de muziekexamens in samenwerking met onder andere de Muziekschool Borne en Muziekschool Hof van Twente

Het bestuur van de Coöperatie is via mail te bereiken op info@muziekindinkelland.nl.

IMG_0576