In principe zijn de landelijke feestdagen en vakanties van de lagere school in onze regio leidend voor de vakanties van de muzieklessen bij Da Capo. Wanneer een docent buiten deze vakanties een les niet kan verzorgen, wordt door de docent een vervanger geregeld of wordt de les op een ander moment gegeven.

VakantieVanTot
Kerstvakantie24 december 20168 januari 2017
Voorjaarsvakantie18 februari 201726 februari 2017
Meivakantie22 april 20177 mei 2017
Zomervakantie22 juli 201710 september 2017