Pilot Leerorkest in Dinkelland van start!

Afgelopen maandag (6 maart 2017) is met de eerste oriëntatieles het startsein gegeven voor de pilot van het leerorkest in de gemeente Dinkelland. Docenten Nikki Kleijsen en Leonie van Viersen van Da Capo Dinkelland gaven de leerlingen van groep 5 van basisscholen de Veldkamp en de Kingschool in Denekamp uitleg over Algemene Muzikale Vorming (AMV). De komende 13 weken staan voor deze leerlingen in het teken het leerorkest, elke week krijgen ze een les van een docent van Da Capo Dinkelland. Op de Veldkamp en de Kingschool wordt het leerorkest opgestart als pilot, met als doel dit vanaf september 2017 breed uit te rollen naar alle basisscholen in Dinkelland.

Het leerorkest is een initiatief van de docenten van Da Capo Dinkelland, de Federatie van Muziekverenigingen Dinkelland en het Platform Cultuureducatie. De oriëntatieles van afgelopen maandag is de eerste uit een reeks van vier, waarin naast AMV ook Popmuziek, Klassieke muziek en Harmonie/Fanfare aan bod komen. Deze lessen zijn een aanvulling op de reguliere muzieklessen die door de muziekleerkrachten op de basisschool worden gegeven.

Na de oriëntatielessen worden de leerlingen ingedeeld in instrumentengroepen: viool, trompet, saxofoon/klarinet, keyboard en gitaar. Op deze instrumenten krijgen de leerlingen wekelijks groepsles van de professionele docenten van Da Capo Dinkelland. Elke derde week is er een repetitie van het leerorkest, waarbij alle leerlingen samen gaan repeteren. Als afsluiting van de lessen is er op 26 juni 2017 een presentatieconcert, waarin de leerlingen aan hun ouders en andere belangstellenden kunnen laten horen wat ze bij het leerorkest hebben geleerd.
De insteek van het leerorkest is om kinderen van groep 5 en 6 te laten kennis maken met het bespelen van het instrument en het spelen in een orkest. Op deze leeftijd zijn de leerlingen het meest ontvankelijk voor muzikale ontwikkeling en dankzij het leerorkest kunnen ze ervaren hoe het is om in een orkest te spelen.

De Federatie van Muziekverenigingen Dinkelland heeft speciaal voor het leerorkest nieuwe instrumenten gekocht en stelt deze belangeloos beschikbaar voor het leerorkest op alle basisscholen in Dinkelland. De verengingen uit de federatie zijn nauw betrokken bij het leerorkest, zij leveren vrijwilligers voor bijvoorbeeld het opzetten van standaards, het klaar zetten van instrumentarium en het transport van instrumenten van school naar school na de pilot-fase. De samenwerking tussen de Federatie en haar verenigingen, het Platform Cultuureducatie en Da Capo Dinkelland moet leiden tot een beter, bekender en aantrekkelijker muzikaal aanbod voor de jeugd van Dinkelland.

Na afloop van de pilot zal het leerorkest uitvoerig worden geëvalueerd, zodat vanaf september 2017 het leerorkest op alle basisscholen in Dinkelland kan worden opgestart.

Basisscholen en andere geïnteresseerden kunnen nu al contact opnemen via leerorkest@muziekdinkelland.nl

Bron: Dinkelland Visie 15-03-2017